DSC_1245
+ 26

Shaheedi Mahasammelan, 2017 of Shaheed Udham Singh Kamboj

DSC_6403
+ 37

Poh 13th Mela, 2016 Mahaparinirvana Divas of Baba Bhuman Shah

Dera-Baba-Bhuman-Shah-Okara-Pakistan-4
+ 30

Ruins of Old Dera Baba Bhuman Shah Ji, Dipalpur, Okara, Pakistan

6
+ 18

Sadhana Kendra Ashram Visit, Dehradun, 2017