Shaheedi Mahasammelan, 2017 of Shaheed Udham Singh Kamboj

Poh 13th Mela, 2016 Mahaparinirvana Divas of Baba Bhuman Shah

Ruins of Old Dera Baba Bhuman Shah Ji, Dipalpur, Okara, Pakistan

Sadhana Kendra Ashram Visit, Dehradun, 2017